JACKET CROSS COUNTRY

SHS 2020 SCHEDULE

August 29
Mississippi College High School Season Opener, Clinton, MS

September 3
Tiền hoàn lại bùng nổ như một cơn lũ South Pontotoc XC Invitational, Pontotoc, MS

September 19
Tiền hoàn lại bùng nổ như một cơn lũ Saltillo Invitational, Saltillo, MS

September 26
Tupelo Invitational, Tupelo, MS

October 10
Tiền hoàn lại bùng nổ như một cơn lũ Pontotoc XC Invitational, Pontotoc, MS

October 13
MHSAA Middle School XC Classic, Clinton, MS

October 21
Region 2-6A Championship, Clinton, MS

November 2
6A State Championship, Clinton, MS

Jacket Cross Country thumbnail