JACKET SOFTBALL

SHS 2020 FAST PITCH SCHEDULE

Feb 21-22  |  Choctaw Classic  |  TBA • Away

Feb 24  |  VS Starkville Christian  |  5:00/6:30pm • Starkville, MS

Feb 25  |  AT Noxapater  |  5:00/7:00pm • Noxapater, MS

Feb 27  |  VS Starkville Christian  |  5:00pm/6:30pm • Starkville, MS

Mar 2  |  VS New Hope | 5:00/6:30pm • Starkville, MS

Mar 3  |  AT Louisville  |  5:00/6:30pm • Louisville, MS

Mar 5 | VS Louisville | 5:00pm/6:30pm • Starkville, MS

Mar 16  |  VS CaledoniaTiền hoàn lại bùng nổ như một cơn lũ  |  5:00/6:30pm • Starkville, MS (7 & 8 only)

Mar 17  |  VS GreenvilleTiền hoàn lại bùng nổ như một cơn lũ  | 5:00pm • Starkville, MS (V only)

Mar 19  |  AT South Panola  |  5:00/6:30pm • South Panola

Mar 23  |  AT GrenadaTiền hoàn lại bùng nổ như một cơn lũ  |  5:000/6:30pm • Grenada, MS (7 & 8 only)

Mar 24  |  VS West Point  |  5:00pm/6:30pm • Starkville, MS

Mar 26  |  VS South Panola  |  5:00/6:30pm • Starkville, MS

Mar 27  |  VS Kosciusko  |  5:00/6:30pm • Starkville, MS (7 & 8 only)

Mar 30  |  AT West Point  |  5:00pm/6:30pm • West Point, MS

Apr 2  |  VS Columbus  |  5:00pm/6:30pm • Starkville, MS

Apr 6  |  AT ColumbusTiền hoàn lại bùng nổ như một cơn lũ  |  5:00/6:30pm • Columbus, MS

Apr 7  |  VS Grenada  |  5:00pm • Starkville, MS (V only)

Apr 14  |  AT Greenville  |  5:00pm • Greenville, MS (V only)

Apr 21  |  AT Grenada  |  5:00pm • Grenada, MS (V only)